Zespół Szkolno-Przedszkolny W Stróżewie

no image Zespół Szkolno-Przedszkolny W Stróżewie to jednostka edukacyjna publiczna, którą kieruje Gmina. W szkole naucza 9 nauczycieli w pełnym wymiarze, a także 5 pedagogów w niepełnym wymiarze godzinowym. Zespół szkół i placówek oświatowych znajduje się pod adresem 64840 Stróżewo, nr domu 59. Do instytucji chodzi 0 osób, w tym 0 to uczennice. Szkoła została wpisana do rejestru otrzymując numer Regon 300370584. Numer telefonu do instytucji to 672845123, zaś numer faxu to 672845123.
Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie screen

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie to jednostka edukacyjna publiczna, którą prowadzi Gmina. W instytucji naucza 33...
Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych screen

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych to jednostka edukacyjna publiczna. na...