Zespół Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum W Pomieczynie

no image Zespół Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum W Pomieczynie to placówka oświatowa publiczna, którą zarządza Gmina. W instytucji pracuje 16 nauczycieli na pełen etat, jak również 3 pedagogów w niepełnym wymiarze godzinowym. Zespół szkół i placówek oświatowych znajduje się pod adresem 83305 Pomieczyno, ulica Kartuska, nr domu 14. Do jednostki uczęszcza 0 osób, z czego 0 to uczennice. Szkoła została wpisana do rejestru otrzymując nr Regon 220148525. Numer telefonu do szkoły to 586815020, zaś numer faksu to 586815020.
Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie screen

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie to jednostka edukacyjna publiczna, którą prowadzi Gmina. W instytucji naucza 33...
Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych screen

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych to jednostka edukacyjna publiczna. na...