Zespół Szlół Samorządowych W Bobrowicach

no image Zespół Szlół Samorządowych W Bobrowicach to jednostka oświatowa publiczna, którą kieruje Gmina. W instytucji pracuje 23 nauczycieli na pełen etat, jak również 3 pedagogów w niepełnym wymiarze godzinowym. Zespół szkół i placówek oświatowych mieści się pod adresem 66627 Bobrowice, ulica Bobrowice, nr domu 36. Do placówki uczęszcza 0 osób, w tym 0 to uczennice. Placówka została zarejestrowana otrzymując nr Regon 080441615. Numer telefonu do zespołu szkół to 683830051, zaś numer faxu to 683830051.
Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie screen

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie

Zespół Szkół Nr 4 W Rzeszowie to jednostka edukacyjna publiczna, którą prowadzi Gmina. W instytucji naucza 33...
Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych screen

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych

Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych to jednostka edukacyjna publiczna. na...